Kráska a rytier


Short movie, Slovensko, 2015, 5 min

Director/Animation: Matej Babic
Zvuk: Michal Horváth
VO: Marek Suchitra